Čitaonica Centralne univerzitetske biblioteke Univerziteta Crne Gore ponovo je otvorena za čitaoce i korisnike Biblioteke od 8. juna, i to svakoga radnog dana (ponedjeljak – petak), od 8.00 do 16.00 časova.

O maksimalnom broju korisnika koji istovremeno mogu boraviti u čitaonici i drugim pravilima korišćenja čitaonice u skladu sa preporukama NKT i poštovanjem zdravstvenih mjera u vezi sa održavanjem fizičke distance u zatvorenom prostoru, korisnici će biti upoznati na info-pultu Biblioteke.
Prilikom preuzimanja ili vraćanja publikacija ispred pulta može boraviti samo jedan korisnik.
Radi jednostavnije i efikasnije usluge, korisnicima se preporučuje elektronsko pretraživanje kataloga, korišćenje servisa Moja biblioteka i elektronska rezervacija publikacija. Servis je dostupan preko platforme COBISS.CG i omogućava korisnicima da elektronskim putem rezervišu publikacije, produže rok pozajmice i otkažu rezervaciju.
Za korišćenje ovog servisa potrebno je da član Biblioteke ima elektronsku adresu (e-mail) koja je pohranjena u bazi CUB.
Servis Moja biblioteka dostupan je na adresi: http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=MYLIB
Sve informacije o načinu korišćenja servisa nalaze se na linku: http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?ukaz=HELP&id=0932411455872563&sct=mlb
Izvor: UCG