Savjet za građansku kontrolu policije razmatrao je pritužbe nevladinih organizacija (NVO) “LGBT Forum Progres” i “Hiperion” i usvojio mišljenje da je primjenom policijskih ovlašćenja u vezi sa Povorkom ponosa u Nikšiću došlo do povrede prava na mirno okupljanje, saopšteno je iz tih organizacija.

“Savjet je ocjenio da je u konkretnom slučaju, u više navrata, došlo do ograničenja slobode okupljanja koje nije bilo neophodno te da Uprava policije nije preduzela sve odgovarajuće i razumne mjere da omogući mirno javno okupljanje LGBT zajednice”, navodi se u saopštenju.
Savjet je, kako dodaju, ocijenio da su Uprava policije, odnosno CB Nikšić, imali dovoljno vremena, tokom svih prijava javnog okupljanja, da se pripreme za neutralisanje eventualne opasnosti od nasilnih sukoba, obzirom da su sve zabrana povorke bile uslovljene bezbjednosnim rizicima.
“Slično, detaljno, mišljenje o zabrani Povorke ponosa u Nikšiću dao je i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, koji je pozvao i na uspostavljanje bliže međusobne komunikacije i saradnje. Savjet je konstatovao da komunikacija i saradnja Uprave policije i CB Nikšić sa organizatorima Povorke ponosa u Nikšiću nije bila odgovarajuća i nije bila na nivou prakse i iskustva sa priprema i organizovanja sličnih javnih okupljanja u Budvi i Podgorici (2013-2015). Savjet je pozvao Upravu policije da se taj pristup promijeni i uspostavi komunikacija zasnovana na povjerenju i u funkciji garantovanja slobode mirnog javnog okupljanja”, navodi se u saopštenju.
Savjet je, podsjećaju iz NVO LGBT Forum Progres i Hiperion, primijetio, na osnovu priložene dokumentacije, da su podnosioci pritužbe prema CB Nikšić iskazali odgovornost, fleksibilnost i predusretljivost za sve sugestije po pitanju lokacije, trase ali i datuma održavanja javnog okupljanja. Poštujući zakon, prilikom prijave javnog okupljanja, odredili su da to bude 18. septembar zbog, kako su naveli, njegovog antifašističkog značaja. Brojna priložena zvanična obraćanja, saopštenja i izjave organizatora potvrđuju da su saopštili spremnost da to bude prije ili poslije predloženog datuma, zavisno od bezbjednosnih procjena i odluke policije. Savjet konstatuje da Uprava policije, odnosno CB Nikšić, nijednom, na bilo koji način, organizatorima Povorke ponosa nijesu ponudili bilo kakvu alternativu po pitanju datuma održavanja, same lokacije ili trase kretanja.
Savjet je primijetio da kod Uprave policije i državnih organa u čijoj je nadležnosti zaštita ljudskih prava i sloboda i proces inkluzije LGBT osoba postoji nedostatak strategije kako se privremene zabrane mirnih okupljanja LGBT zajednice, uslijed pojačanih bezbjednosnih rizika, u budućnosti ne bi ponavljale. Savjet je tokom 2015. godine, postupajući po drugim pritužbama, u značajnom broju predmeta konstatovao da mehanizmi iz Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori Vlade Crne Gore a odnose se na bezbjednost LGBT osoba i izgradnju povjerenja između policije i LGBT zajednice nijesu, i pored izdatih preporuka, funkcionalni.
“Savjet snažno podržava direktnu komunikaciju i dalje razvijanje odnosa između LGBT zajednice i policijske organizacije. U tom pravcu Savjet ohrabruje i podržava Upravu policije da prihvati sve inicijative koje doprinose promociji kvalitetne komunikacije, dijaloga i konsultacija i čuvaju i unapređuju međusobno povjerenje i doprinose razvijanju kredibiliteta Uprave policije kod građana Crne Gore i međunarodne javnosti”, zaključeno je u saopštenju.