Shodno nezavidnoj situaciji studenata u Crnoj Gori, sve je veće nezadovoljstvo koje vlada među njima.
Nedavno se i u Nikšiću održao protest studenata koji su iskazali nezadovoljstvo uslovima u Domu u Nikšiću.

Tako se Jovan Cebalović, koji je i sam student, odlučio na pokretanje peticije o poboljšanju studentskog standarda. Sa akcijom je krenuo 27. februara, otkad se peticija nalazi na portalu e-peticije Skupštine Crne Gore.
Da bi predlog bio razmatran pred Odborom za prosvjetu, kulturu, nauku i sport Skupštine Crne Gore, neophodno je što prije prikupiti 6 hiljada potpisa.

Ukoliko želite da učestvujete u ovoj akciji, peticiju možete potpisati tako što ćete kliknuti na link koji se nalazi u tekstu, a zatim unijeti svoje lične podatke na stranici za peticiju.

https://epeticije.skupstina.me/petition/21-izmjene-zakona-o-visokom-obrazovanju