Pojačan nadzor inspekcija u turističkoj sezoni, počeće 1. juna što će bitno uticati na povećanje naplate budžetskih i lokalnih prihoda i porast broja registrovanih preduzeća, prenosi RTCG.

Iz Uprave za inspekcijske poslove su saopštili da će Koordinacioni tim u toku turističke sezone usmjeravati i koordinirati rad inspekcija u skladu sa dinamičkim planom, aktuelnostima na terenu i inicijativama za inspekcijski nadzor.

“Članovi tog tima su glavni inspektori inspekcija Uprave koje učestvuju u pojačanom inspekcijskom nadzoru u sezoni, a njegovo sjedište je u Budvi”, rekli su iz Uprave.

Pojačan nadzor u turističkoj sezoni imaće uticaj na tržište robe i usluga, u smislu njihove evidencije u prometu, izdavanja računa, uplate dnevnih pazara, kao i zaštite života i zdravlja ljudi.

“Takođe, kao posljedica pojačanog nadzora zdravstveno-sanitarnih inspektora očekuje se porast broja obaveznih zdravstvenih pregleda osoba zaposlenih u proizvodnji i prometu hrane i predmeta opšte upotrebe”, kazali su iz Uprave.

Pored toga, jedan od očekivanih efekata pojačanog nadzora je povećanje legalno zaposlenih radnika. Dalje unaprijeđenje će se postići u dijelu zaštite i zdravlja na radu zaposlenih.

“U sprovođenju inspekcijskog nadzora, kao veoma uspješan metod rada, pokazao se timski rad inspektora, odnosno sprovođenje zajedničkih kontrola dva do tri inspektora iz različitih inspekcija. Timovi će se formirati u zavisnosti od problema na terenu i vrste djelatnosti koja je predmet nadzora”, objasnili su iz Uprave.

Takođe, organizovaće se zajedničke aktivnosti sa komunalnim policajcima, inspektorima za naplatu lokalnih prihoda, službenicima Morskog dobra, pripadnicima Uprave policije, uključujući inspektore za strance, kao i plovnu jedinicu.

Pored svakodnevnog timskog rada inspektora, organizovaće se i ad hoc mobilne ekipe koje će obaviti nadzor u ostalim turističkim centrima.

“U pojačanom inspekcijskom nadzoru posebna pažnja biće posvećena inicijativama i žalbama. U cilju izvještavanja po utvrđenim pravilima inspektori imaju obavezu da sve sprovedene inspekcijske kontrole unesu u informacioni sistem, koji omogućava da se prati rad inspektora po inspekcijama, opštinama i to dnevno, sedmično, po smjenama i mjesečno, što će doprinijeti da se rade kvalitetne procjene rizika u cilju daljeg usmjeravanja nadzora”, precizirali su iz Uprave.

Koordinacioni tim će usmjeriti aktivnosti na sanitarno-higijenske uslove u objektima za kolektivni smještaj, posebno u onima za smještaj djece koja pohađaju ‘školu u prirodi’ i đaka i studenata na ekskurzijama, zapošljavanje, radne odnose i zaštitu i zdravlja na radu, promet mesa i ribe u ugostiteljskim objektima i svim drugim prodajnim mjestima u kojima se obavlja rukovanje hranom, posebno u pogledu deklarisanja, sledljivosti – porijekla, higijene tokom rukovanja, higijene zaposlenih, kao i nadzor u proizvodnim objektima i na zelenim pijacama.

“Usmjeriće aktivnosti i na kupališta, u pogledu ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova, spasilačke službe, kao i izdavanje fiskalnih računa i poštovanja pravila o postavljanju plažnog mobilijara na kupalištima, privatni smještaj i takozvane ‘dilere soba’ u saradnji sa lokalnom inspekcijom i Upravom policije, pružanje usluga raftinga i sportsko-avanturističkih usluga”, naveli su iz Uprave.

Koordinacioni tim će, kako se zaključuje, usmjeriti aktivnosti na kampove u primorskim opštinama i planinskim turističkim centrima, turističke agencije i vodiče, kao i izletničke programe, usluge rent a car-a i pružanja parkinga, kao i zdravstvene zaštite građanima.