Kod nas važi zabrana lova u određenom periodu – lovostajem zaštićuju se srne (Capreolus capreolus L.) u periodu od 1. oktobra do 15. aprila mužjak – srndac, u periodu od 1. februara do 30. septembra ženka – srna i mladunce – lane.

lov 2
Koža ubijene srne nađena je na zatvaračnici Vrtac na vodotoku rijeke Zete. Iz ovog se vidi da su službe za zaštitu lovnog fonda zakazale, a takođe i kolika je pohlepa i ljudskost lovaca u Crnoj Gori. Nadamo se da će nadležne službe učiniti nešto povodom ovog slučaja.

lov 3