mladi niksica

MEĆAVA

Već tri dana ne vidjesmo dana,
tek pomalo u oknu zarudi,
pa se opet pripovrati tama,
pa se opet snevesele ljudi.

Nevrjeme — da ne može gore …
Sulud vjetar u prozore bije,
kao nekog da zove napolje,
da iziđe ako kurva nije.

ZIMA

 
Čija li si noćas — ko te
ljubi pijan od lepote
i u mekoj kosi sanja
svet pun tvoga šaputanja.
 
Srećo moja davno prošla
kome li si dobrodošla
ove noći dok zla ciča
moju studen svetu priča
i dok vetar grubo guši
zaostali sjaj u duši.
 
Čija li si noćas — čija
kome tvoje sunce sija
kao što je meni sjalo
tako malo
tako malo.