Tijo noći,
moje sunce spava;
za glavom joj
od bisera grana,
a na grani
ka da nešto bruji,
to su pali
sićani slavuji:
Žice predu
od svilena glasa,
otkali joj
duvak do pojasa,
pokrili joj
i lice i grudi,
da se moje
sunce ne probudi.