Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu prošle godine je podnijeta 171 tužba protiv Crne Gore, što je i dalje svrstava u zemlje sa visokim indeksom predstavki po broju stanovnika. Crna Gora ima indeks predstavki od 2,07 dok je prosječan indeks država članica Savjeta Evrope 0,79.

Taj indeks je, međutim, manji nego prethodnih godina. Kako se navodi u saopštenju Evropskog suda za ljudska prava, prošle godine donesene su četiri presude o predmetima protiv Crne Gore, a povrede su pronađene u tri. Utvrđene su povrede zabog nehumanog ili ponižavajućeg postupanja, nedostatak efikasne istrage i dužina postupka, navodi se u saopštenju ovog suda. Inače, zemlje sa najvećim brojem prijava u postupku pred ovim sudom su Ukrajina (21,4 odsto od ukupnog broja), Rusije (14,2 odsto), Turska (13 odsto), Italija (11,6 odsto) i Mađarske (7,1 odsto oštar porast u odnosu na 2,6 odsto u 2014. godini). Ovih pet zemalja čini više od dvije trećine od ukupnog broja neriješenih predmeta.