Zaštitnicima prava pacijenata je u prvih devet mjeseci protekle godine podneseno 1.257 pritužbi pacijenata, koje su se uglavnom odnosile na vrijeme čekanja na zdravstvene usluge, postupke zdravstvenih radnika ili saradnika, organizaciju zdravstvene službe i kvalitet zdravstvenih usluga.

Kako je agenciji MINA saopšteno iz Ministarstva zdravlja, broj pritužbi je u odnosu na isti period 2014. godine veći za 693, ili 123 odsto.

“Ministarstvo zdravlja preduzima aktivnosti na otklanjanju uočenih nedostataka, pogotovo onih koji se tiču organizacije zdravstvene zaštite”, kazali su iz tog resora.

Prema njihovim riječima, građani su upoznati sa činjenicom da su sve zdravstene ustanove u Crnoj Gori krajem 2010. godine imenovale zaštitnike prava pacijenata.

Imena zaštitnika prava pacijenata, njihovi kontakt telefoni i e-mail adrese nalaze se na sajtu Ministarstva, kao i na web stranicama zdravstvenih ustanova-

Iz Ministarstva su pojasnili da je ombudsman medijator između pacijenata i zdravstvenih radnika, i ima zadatak da pomogne ukoliko se pojave poteškoće bilo koje prirode, a vezane su za ostvarivanje prava pacijenata, kao što su dugo čekanje na pregled, loša komunikacija i slično.

„Ovaj institut za zaštitu prava pacijenata pokazao se veoma efikasnim, a postupak obraćanja pacijenata ombudsmanu je vrlo jednostavan“, ocijenili su iz tog resora.

Oni su preporučili građanima, odnosno pacijentima, da se informišu o svojim pravima.

„Da uspostave bolji odnos i izgrade povjerenje sa svojim izabranim doktorom, koji im mnogo može pomoći u ostvarivanju zdravstvene zaštite, procesu liječenja i zajedničkog donošenja odluka o liječenju, jer je to najbolji put da se spriječe eventualno nerazumijevanje i nesporazumi“, naveli su iz Ministarstva.