Procenat očitan na mjernim mjestima koja su opremljena novim elektronskim brojilima je oko 99 odsto, a na distributivnu mrežu tokom jula priključena su 602 nova korisnika i ugrađeno je 19 novih elektronskih brojila, dok je ukupan broj mjesta u Crnoj Gori koja su opremljena elektronskim brojilima 337.

„U toku je priprema za izvođenje radova na rekonstrukciji dalekovoda 35kV Ribarevine – Šćepanica u Bijelom Polju, za šta je oprijedeljeno preko 217 hiljada EU”, navodi se u saopštenju vezanom za radove na dalekovodu 35V Plav – Gusinje, sa kojeg se napaja konzum opštine Gusinje i za to je izdvojeno oko 108 hiljada eura.

„Očitano je ukupno 394,33 hiljade brojila ili 94 odsto od ukupnog broja. Neočitana mjerna mjesta nalaze se u objektima koji nijesu stalno nastanjeni”, rekli su iz CEDIS-a.

Izvor: Mina