Izgradnja inovaciono-preduzetničkog centra Tehnopolis u Nikšiću, počeće u toku ove sedmice, saopšteno je iz Ministarstva nauke.

Tehnopolis je, kako navode, jedan od najznačajnijih projekata Ministarstva nauke koji će direktno doprinijeti stavljanju nauke i inovacija u funkciju privrednog razvoja, koji će omogućiti osnivanje inovativnih malih i srednjih preduzeća i smanjenje nezaposlenosti.

Direkcija javnih radova je prošle nedjelje, u srijedu, 15. jula, potpisala Ugovor o građenju sa konzorcijumom ¨Novi Volvox¨ d.o.o. Podgorica i ¨Tehnogradnja¨ d.o.o. Pljevlja. Vrijednost ugovora je 1.664.867,89 €, a tehnički rok za završetak ugovorenih radova je 8 mjeseci.

Projekat realizuje Ministarstvo nauke uz podršku Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i Opštine Nikšić.