Upis za školsku 2021/22.godinu u JPU Dragan Kovačević počinje danas i trajaće petnaest dana, a vršiće se elektronskim putem. Roditelji djece koja se po prvi put upisuju ili su bila ispisana iz predškolaške ustanove tokom 2020/21. godine će podnositi prijavu elektronskim putem na web adresu www.upisi.edu.me bez čekanja u redovima i dolaska u ustanovu.

“Procedura upisa je jednostavna, unošenjem matičnog broja djeteta, povlači se veliki broj podataka. Tako neće biti potrebe za izvodom iz matične knjige rođenih, ali ni potvrdom centra za socijalni rad u slučaju da je porodica korisnik materijalnog obezbjđenja”, kazala je za naš portal Ana Pejović, v.d.JPU ,,Dragan Kovačević” Nikšić.
Djeca koja su predhodne 2020/21.g. pohađala neke programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja smatraće se upisanim od 01. septembra 2021. godine.
Ugovori o boravku i ishrani djece će se sklapati početkom nove školske godine.
“Tročlana komisija je zadužena za upis,pa u slučaju nemogućnosti roditelja da upišu dijete, stojimo im na raspolaganju. Interesovanje za upis u vrtić je veliko i veoma smo zadovoljni koliko je već djece upisano prvog dana. Upis ce trajati petnaest dana, a vtrata naše ustanove će širom biti otvorena za sve mališane”, poručila je Pejović.