Počelo testiranje modula za buduće nastavnike

Na Filozofskom fakultetu počelo je testiranje modula P(r)oučavanje demokratske kulture. Modul je namijenjen studentkinjama i studentima svih studijskih programa koji se pripremaju za nastavnički poziv, a tokom faze testiranja uključeni su studenti i studentkinje Studijskog programa za sociologiju i Studijskog programa za obrazovanje učitelja.

Ciljevi modula usmjereni su ka p(r)oučavanju nastavnih metoda, tehnika i strategija kojima se kroz interaktivne modele rada efikasno usvajaju kompetencije demokratske kulture. Modul je organizovan saglasno Referentnom okviru kompetencija za demokratsku kulturu Savjeta Evrope i realizuje se u okviru projekta kreiranog i podržanog od strane norveškog Wergeland centra, nevladine organizacije koja je profilisana ka programima kojima se podstiče razvoj demokratske kulture u školama.
Pored Filozofskog fakulteta, u projektu učestvuju Filološki fakultet, Zavod za školstvo, kao i nekoliko osnovnih škola iz Nikšića.