U okviru projekta ,,Kreiranje povoljnog orkuženja za inkluziju OSI u ekonomske tokove kroz programe rehabilitacije i zapošljavanja”, juče je u NIkšiću počela dvodnevna radionica tokom kojeg će se poslovno obučiti 14 osoba sa invaliditetom (OSI) iz Nikšića i Bara.

 
Kako je saopšteno, ciljna grupa radionice, koju organizuje NVO Ženska akcija, juče su bili poslodavci, dok su danas to osobe sa invaliditetom i organizacije civilnog društva.
Izvršna direktorka Ženske akcije, Slavica Striković, istakla je da su u ponedjeljak željeli da objasne poslodavcima koje sve beneficije i subvencije postoje u zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
Današnjom radionicom, ističe, probaće da razbiju strahove OSI vezane za zapošljavanje.
Striković je navela da pecizna statistika ne postoji, ali smatra da nema dovoljno zaposlenih osoba sa invaliditetom.
,,To je zato što smo još uvijek društvo koje ih tretira kao da manje vrijede, što je potpuno pogrešno. Često oni daju i veći radni učinak od osoba koje nemaju invaliditet”, naglasila je ona.
Striković je kazala da su tim povodom pokrenuli i medijsku kampanju za koju su džingl uradili momci iz The books of knjige.
,,Uradili su to odlično, jednu ozbiljnu temu obradili su na njihov način, ali sa mjerom”, dodala je Striković.
U okviru projekta će se tokom marta, aprila i maja obučiti 14 osoba sa inaviditetom iz Nikšića i Bara, a prije svega će licencirana agencija ZOPT procijentiti njihove radne sposobnosti.