U centru Nikšića počela je naplata parkinga, koja se obavlja za sada putem SMS poruka. U planu je i uvođenje kupona koji će se prodavati na trafikama.

Parkirališta podijeljena su u tri zone sa ukupno 730 mjesta a cijene se odnose na jedan sat korišćenja parkina sa 0,50 centi u prvoj zoni, 0,30 u drugoj i 0,20 centi po satu u trećoj zoni.

U prvoj zoni mjesečna karte za korišćenje parkinga za pravna lica i preduzetnike je 30 eura, dok u drugoj zoni iznosi 20 eura.

U prvoj zoni maksimalno dozvoljeno zadržavanje vozila je dva sata, a uplata se obavlja na početku svakog sata.
Takođe rezervisano je pet odsto mjesta za osobe sa invaliditetom, a vodiće se računa i o posebno povlašćenim kategorijama stanovništva.

Komunalna policija je već počela da vrši kontrolu i da piše kazne za nepropisno parkirana vozila pa je za dva dana izdato ukuno 80 prekršajnih naloga koja iznosi 50 eura, medjutim ako stranka u roku od 8 dana uplati, kazna u tom slučaju iznosi 33,33 eura.

Svako neregistrovano ostajanje, duže od 60 minuta građane će koštati 20 eura.