Gradnja prvih vjetroelektrana počela je zvanično na Krnovu kod Nikšića sredinom godine dok je nedavno krenula realizacija i milionska investicija na Možuri kod Bara. U Ministarstvu ekonomije su kazali da će izgradnja ova dva energetska objekta u mnogome doprinijeti ostavarenju nacionalnog cilja od 33 odsto udjela obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji.

Poslije višegodišnjih odlaganja, počela je realizacija dva energetska projekta od nemjerljivog značaja za crnogorsku ekonomiju. U izgradnju 30 vjetrogeneratora, dvije trafostanice i zgrade za održavanje na Krnovu biće investirano više od 120 miliona eura, dok će projekat izgradnje 23 vjetroelektrane manje snage na Možuri koštati oko 40 miliona eura.

“Na lokalitetima Krnovo i Možura, na kojima se realizuje ugovor o zakupu zemljišta za izgradnju vjetroelektrana, počela j e izgradnj a predmetnih vjetroelektrana. Naime, izgradnja vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo je shodno rokovima iz ugovora počela 7. maja 2015. godine, a takođe je počela i izgradnja vjetroelektrane na lokalitetu Možura”, saopštili su iz Ministarstva ekonomije, na čijem je čelu Vladimir Kavarić.

Oba projekta, kako su objasnili u Ministarstvu ekonomije, ukupnog su kapaciteta 118 MW.

Projekat na Krnovu realizuju austrijska firma Ivicom Consulting i francuska kompanija Akuo energy. Iako je ugovor potpisan prije pet godina, gradnja prvih vjetroelektrana je probila sve predviđene rokove. Problem je sličan i sa višemilionskim investicijama na primorju, a ogleda se u neriješenim imovinsko-pravnim odnosima.

Rješenja o eksproprijaciji nepokretnosti, kako su ranije prenijeli crnogorski mediji, neophodnih za izgradnju vjetroelektrana su pravosnažna i upisana u katastar nepokretnosti, a prethodni vlasnici nijesu osporili ovaj postupak, pa se ne postavlja pitanje namjene tih nepokretnosti ni od jedne strane. Pokrenuti sporovi se odnose isključivo na procjenu vrijednost pomenutih nepokretnosti, a ne na njihovu namjenu.

Vlasnici zemljišta traže da im se cijena otkupa zemljišta sa 50 centi poveća na dva eura, a sporno im je i to što njihova imovina nije tretirana kao državna, odnosno zbog če ga im nije ponuđen ugovor o dugoročnom zakupu po uslovima kao što je uređeno sa državnim zemljištem.

Međutim, cjelokupan problem, ubrzo će biti riješen nakon čega neće biti ni ti jedne prepreke da se krene u finalizaciju projekta na Krnovu i puštanja u rad prve vjetroelektrane.

M.M.