plantaze

Odbor direktora kompanije „13. Jul Plantaže“ a.d. je na sjednici održanoj 09.08.2021. usvojio tromjesečni bilans poslovanja kompanije. Plantaže su u ovom obračunskom periodu ostvarile 2.709.798 eura prihoda od prodaje, što je za 26% više nego u istom periodu prethodne godine i 2,23% više nego u 2019. godini.

Analizirajući period od 2011 do 2021. godine, prihodi od prodaje za prvi kvartal su veći samo u 2011 i 2012. godini (24,9% i 13%), dok je prihod od prodaje u ostalim analiziranim godinama ispod ostvarenog rezultata tekuće godine, navodi se u saopštenju.

“Osim prihoda od prodaje, shodno najavama, ali i sačinjenom poslovnom planu, nastavljeno je sa optimizacijom troškova, te su poslovni rashodi za ovaj obračunski period na finansijski iznos od 3.971.580 eura, na nivou od 70,77% u odnosu na isti obračunski period u 2020. godini, i 71,43% u odnosu na 2019. godinu. U analiziranom periodu od 2011. do 2021. godine ovi rashodu su na najnižem nivou, te je dobar dio ovog rezultata vezan za optimizaciju troškova. Optimizacija je najviše ostvarena u poziciji troškova zarada koji su za ovaj obračunski period na finansijski iznos od 2.343.492 eura, te su isti na nivou od 75,26% u odnosu na 2020. godinu i 73,51% u odnosu na 2019. godinu. Ujedno, ostvareni troškovi zarada za ovaj obračunski period su najmanji u analiziranom periodu od 2011. do 2021. godine”, kazali su iz Plantaža.

Ističu da, kako su u prvom kvartalu poslovanja kompanije dominantni odlivi u odnosu na prilive i prihode od prodaje, poslovni rezultat je negativan, kako je to i bila uobičajena kompanijska praksa već godinama unazad.

“Važno je da naznačimo da je rezultat iz poslovanja negativan u iznosu od 1.064.489 eura, što je za 45,47% manji gubitak u odnosu na 2020. i 43,68% u odnosu na 2019. godinu. Neto rezultat poslovanja u prvom kvartalu 2021. godine je negativan na iznos od 1.311.861 eura, što je za 38,31% manje u odnosu na 2020. godinu i za 33,94% manje u odnosu na 2019. godinu. Napominjemo, da su sve agrotehničke operacije neophodne za sprovođenje u prvom kvartalu ove godine uredno realizovane, te očekujemo uspješnu godišnju berbu. Takođe, uspješno se realizuje berba breskve i nektarine, kao i njen plasman na tržištu Crne Gore i Srbije”, stoji u saopštenju.

Dodaju da ostvareni rezultati ukazuju na pozitivna kretanja, inače – iz više razloga – otežanog kompanijskog poslovanja i da mogu da najave još bolje rezultate na kraju drugog kvartala tekuće godine.

“Posebno ističemo činjenicu da ćemo – u skladu sa kompanijskom praksom, uspostavljenom u posljednjih 10 mjeseci – nastaviti sa transparentnim obavještavanjem javnosti po svim pitanjima značajnim za njeno poslovanje. Uprkos svim problemima koji po više osnova opterećuju kompanijski rad, novi menadžment je nesumnjivo uspio da održi kontinuitet kompanijskog poslovanja, i to sopstvenim snagama i resursima, bez državne i bilo čije druge finansijske pomoći, koja se isčekuje i koja je prijeko potrebna za poboljšanje njene likvidnosti i održavanje odnosa sa kompanijskim povjeriocima, koji su pokazali u ovim teškim vremenima strpljenje, dobru volju i vjeru u kompanijske potencijale, snagu brenda i zajedničku buduću poslovnu perspektivu, tvrde iz Plantaža.