Na Filozofskom fakultetu u svečanoj sali je održano je predavanje prof. dr Janeza Drobniča, i to u okviru saradnje sa predstavnicima Univerziteta u Kopru.

Predavanje prof. Drobniča je organizovao studiski program za inkluzivno obrazovanje. Na predavanju je govorio na temu inkluzivna pedagogija na visokoškolskom nivou u Sloveniji, a bio je eksterni evaluator na projektu FOSFIM.

Gosta i eksperta iz Slovenije i učesnike skupa pozdravio je dekan fakulteta prof. dr Goran Barović. Dok su predavanju prisustovali studenti i profesori sa studijskih programa za pedagogiju, predškolsko vaspitanje i obrazovanje učitelja.
Predavanje prof. Drobiča je podstaklo učesnike na diskusiju i pitanja o fokusiranoj tematici.

Takođe u narednom periodu planirana je intezivna saradnja izneđu fakulteta u Nikšiću i Kopru, kao i moguće zajedničke aktivnosti, projekte i kroz razmjenu studenata i profesora.