Generalni sekretar PKCG, Pavle Radovanović, kazao je da sve tri komore treba da budu usmjerene na akcije koje će doprinijeti povećanju zapošljavanja i to posebno samozapošljavanja, podršku start-up-u, kao i postizanjeuveće usaglašenosti između potreba privrede i kadra koji nudi tržište rada u obje zemlje, prenosi portal Analitika.

Iz PKCG je saopšteno da su predsjednici privrednih komora Drača i Lježa, Andrea Xhvara i Pashko Palokaj, posjetili PKCG gdje su sa Radovanovićem i rukovodiocem sektora za projekte, Slavicom Pavlović razgovarali o unaprijeđivanju saradnje i mogućnostima koje se pružaju komorama kroz implementaciju projekata koji su finansirani uglavnom iz fondova Evropske unije.

“U novom programskom periodu od 2014. do 2020. godine uspostavljena su, između ostalog, dva programa podrške u okviru kojih se mogu pripremati zajednički projektni predlozi, a to su: bilateralni CBC IPA program Crna Gora-Albanija i trilateralni IPA program Italija-Albanija-Crna Gora”, rekli su iz Komore.

Trenutno je u toku priprema projektnih predloga za prvi poziv CBC programa Crna Gora-Albanija 2014 i 2015 u okviru kojeg su postavljena tri tematska prioriteta: unaprijeđivanje turizma, zaštita životne sredine i promocija zapošljavanja, mobilnost radne snage i socijalna i kulturna inkluzija u predmetnom prekograničnom području.

Radovanović je na sastanku rekao da svi ti prioriteti pružaju dobru osnovu za pripremu zajedničkih projekata, a posebno treći prioritet koji će imati kao rezultat povećanje konkurentnosti privrede u prekograničnom području.

Palokaj je naveo da je Privredna komora Lježa, iako nedavno formirana i nevelikih administrativnih kapaciteta, spremna da podrži svaku inicijativu koja će imati za cilj razvoj i promociju privrednih mogućnosti kroz zajedničku saradnju.

Xhvara je kazao da je Privredna komora Drača dosta aktivna u sprovođenju projekata sa partnerima iz Italije i ta organizacija privrede uspijeva da organizuje veoma bitne obuke i ostale vrste edukacije za svoje članice u cilju njihove bolje pozicije ne samo na domaćem već i na regionalnom tržištu.

“Sagovornici su saglasni da su edukacija i održavanje radionica na različite teme kao i organizacija poslovnih i drugih foruma koji daju mogućnost diskutovanja i istraživanja novih poslovnih mogućnosti bitne za unaprijeđivanje konkurentnosti privrede”, saopšteno je iz PKCG.

Takođe, sagovornici su ocijenili da Forum komora Jadransko-jonske regije predstavlja dobar vid saradnje i zajedničkog nastupanja prema različitim donatorima, i da doprinosi proširivanju aktivnosti organizacija koje zastupaju privredu i svojom djelatnošću utiču na povećanje konkurentnosti privrednih subjekata.

“Sagovornici su kazali da su zadovoljni zbog mogućnosti da se kroz projektne predloge unaprijedi saradnja komora i proširi djelokrug njihovih usluga”, zaključuje se u saopštenju.

D.A.