U ekološkom pokretu Ozon smatraju da će Nikšićani nesmetano bacati smeće u korita nikšićkih rijeka, sve dok Opština ne riješi problem odlaganja otpada.

Portal Mladi Nikšića pisao je ranije o zagašenoj Gračanici, koja Kličevljanima služi kao deponija, ali direktor Ozona Aleksandar Perović tvrdi da isti problem imaju i druge nikšićke rijeke.
“Imamo isti problem sa Mrkošnicom i Bistricom. Njihova korita su takođe zagađena, ali najveći problem nam je Gračanica. Iako smo je nekoliko puta čistili, kroz nekoliko dana ponovo je bila puna otpada“ , kazao je Perović portalu Mladi Nikšića.
Tvrdi da su prošle godine, kad su čistili Gračanicu, izuzev smeća, pronalazili i medicinski otpad.
“To je bilo zabrinjavajuće za korito rijeke, koja je protiče blizu jednog naselja. Tako da, ukoliko bi se organizovala akcija čišćenja, bilo bi potrebno uključiti i mehanizaciju, koju NVO Ozon naravno ne posjeduje”, pojasnio je Perović.
Na pitanje portala Mladi Nikšića da li planiraju skoro ponovno čišćenje Gračanice, odgovorio je da nemaju u planu da sprovedu sličnu akciju na bilo kojoj nikšićkoj rijeci.
“Svjesni smo koliko je zagađena (Gračanica) i šta zapravo to podrazumjeva za našu okolinu, ali dok Opština ne riješi problem odlaganja i nađe odgovarajuću lokaciju za deponiju, taj posao je uzaludan“, istakao je Perović.
Pojasnio je da nikšićka opština nema stalnu deponiju odlaganja otpada, jer se to pitanje nije riješilo gotovo 13 godina.
Perović tvrdi da se i lokacije za odlaganje smeća svako malo mijenjaju. Trenutna deponija je u Budošu, gdje se nekotrolisano odlaže otpad, što će nam kasnije, ocijenio je, predstavljati problem zagađena zemljišta u tom mjestu.
“Nekoliko puta smo pokušavali da uspostavimo saradnju sa lokalnom upravom i da pronađemo odgovarjuće rješenje za ovaj problem. Da se uključi i Komunalna policija koja će pisati kazne za bacanje smeća u koritima rijeka. I ukazali smo na greške, koje komunalno preduzeće pravi u odlaganju smeća, ali sardnja nikako da se uspostavi“, pojasnio je Perović.
On je ocijenio da se iz svega toga može zaključiti da su naše rijeke pogodne za smeće sugrađana, umjesto da se pronađe lokacija za deponiju.
“Sada trenutno radimo da javno uputimo na građene i lokalnu upravu koliko su nikšićke rijeke zagađene i šta to predstavlja za našu okolinu i budućnost zemlje. Kao i koliko je važno da se riješi lokacija odlaganja otpada i način na koji se to radi“, smatra Perović.