Na gradskom trgu u Nikšiću, Ženska alijansa za razvoj, u nedelju je organizovala performans pod nazivom „Milijarda ustaje protiv nasilja”, saopšteno je za Dan.

 
Performanas je u isto vrijeme i na istu temu izveden u Srbiji i Bosni Hercegovini, a sve u cilju sprečavanja nasilja nad ženama. Kako je pojasnila Ana Milović Jasikovac, predstavnica Ženske alijanse, u pitanju je kampanja koja se organizuje na globalnom nivou i koja je pokrenuta još 2012. godine, nakon objave izvještaja Ujedinjenih nacija da svaka treća žena na svijetu trpi fizičko, psihičko ili seksualno nasilje.
,,Već drugu godinu u Nikšiću organizujemo ples podrške za žrtve nasilja i šaljemo apel institucijama da usklade svoje djelovanje sa već ratifikovanom Istanbulskom konvencijom, tj. Konvencijom Savjeta Evrope protiv nasilja nad ženama“, kaže Milović Jasikovac.
Nikola Rakočević, koordinator Plesnog klubua „Matriks”, čiji su čanovi, njih 60, plesnom koreografijom dali svoj doprinos akciji, kaže da se mora dati podrška nježnijem polu.