Više od 60.000 penzionera gladuje i zbog toga moramo biti udruženi u zajedničkoj borbi za status penzionera u Crnoj Gori, poručeno je sa trećeg protesta penzionera danas, ispred zgrade Opštine u Bijelom Polju.

U Bijelom Polju nedavno je održana osnivačka skupština NVO Pokreta penzionera, kako bi se lakše izborili za svoja prava.
Među novim zahtjevima penzioneri su istakli: Da najmanja penzija bude 350 eura, i to retroaktivno od januara 2022, da se proporcionalno uvećaju i ostale penzije; da se na osnovu socijalnih kartona koje posjeduje Ministarstvo rada i socijalnog staranja svim ugroženim penzionerima obezbijedi besplatnu nabavku ogrjeva za zimu, besplatnu nabavka lijekova penzionerima koji nijesu u mogućnosti da kupe lijekove koji su u slobodnoj prodaji, kao i subvenciju za struju na osnovu socijalnog kartona.
Uz to traže da Fond PIO obustavi odbijanje članarine svim penzionerima, dok ne potpišu izjavu i saglasnost o tome kojem udruženju će njihova članarina biti usmjerena.
Predsjednik Skupštine Pokreta penzionera Sadik Klimenta iz Rožaja je kazao da su u borbi za svoja prava isključili lične interese zbog dobrobiti svih.
“Prioritet svih politika bi trebalo da bude dostojanstven život svakog građanina, međutim, na žalost nije tako. U to sam se uvjerio prije dva dana kada je na Skupštinskom odboru za zdravstvo rad i socijalno staranje kojoj sam zahvaljujući predsjedniku odbora prisustvovao, jedina tačka dnevnog reda bila socio-ekonomsko stanje penzionera, a od 13 članova odbora tokom sjednice prisustvovala su, pored presjednika odbora, još samo dva poslanika, osim samog početka sjednice kada su još neki bili da bi imao kvorum za održavanje iste. Na vama je da ocijenite interesovanje poslanika za život svojih građana”, poručio je Klimenta.
Naglasio je da su penzioneri svjesni da imaju mnogo opstrukcija od raznih političkih struktura kako ne bi uspjeli u borbi za ostvarivanje svojih prava, dodajući da neće dozvoliti nikakve podjele.
“Partijski dželati su nas zavađali skoro na svim poljima društvenog života a sve u njihovom političkom interesu, ne smijemo im dozvoliti da nam drže pridike suprotne našim interesima, niit da radimo sami protiv sebe. Lično vjerujem da ćemo iz ove borbe izaći kao pobjednici, zato im poručujemo: Nemojte nas mučiti i odugovlačiti da prihvatite realnost, teret krize ako ga ima moramo zajedno podnositi, sramno je teret svaljivati na jedan sloj društva, a posebno na one koji su godinama izgrađivali ovu državu”, kazao je Klimenta.
Predsjednik Pokreta Svetozar Čabarkapa je podsjetio na nepravde koje penzioneri od odnarođene vlasti podnose posljednje tri decenije.
“Pozdravljamo hapšenje grobara crnogorske privrede i bivšeg direktora PIO koji su doveli do ove muke u kojoj smo se našli njihovom krivicom. Oni su nam oteli i privatizovali sve ono što smo mukotrpnim radom stvarati tokom radnog vijeka. Uz pomoć korumpiranog sudstva i tužilaštva uspjeli su da nam otmu radničku imovinu a nas dovedu na rub egzistencije”, kazao je Čabarkapa, dodajući da jedino udruženi mogu stati na put daljem ugnjetavanju.
Poručio je da je ovo i njihova država, koju su vlastodršci privatizovali, dovodeći ih na rub propasti i ostavili bez penzija.
“Kažem bez penzija, jer penzija od 150 eura nije penzija, i to na ovoj inflaciji ne može biti ni socijala, jer su socijale i ostale naknade veće. U Crnoj Gori 63 hiljade penzionera živi sa primanjima nižim od 300 eura, od kojih ne mogu da kupe ni terapiju. Oni koji su nas doveli do ove situacije sebi su dodjeljivali enormno visoke penzije i zato tražimo da se te penzije preispitaju i smanje jer su nezakonito donošene, i nigdje ne postoji da je raspon minimalne i najveće penzije 1 naspram 15”, istakao je Čabarkapa.
On je napomenuo da penzioneri ne traže da vode ni unutrašnju niti spoljnu politiku, ekonomiju niti tužilaštvo, sudstvo, ali traže da primaju penzije dostojne života, a ne da su više gladni nego siti.
“Ukoliko aktuelna vlast ostane gluva na naše zahtjeve, zakazaćemo sljedeći protest za mjesec dana u Podgorici, ispred Vlade i Skupštine, kada ćemo radikalizovati proteste zbog nepoštovanja prava na život penzionera”, kazao je Čabarkapa, dodajući da će sa svojim zahtjevima upoznati predstavnike Evropske unije, kao i o tome kako vlast koju su podržavali drži gladnim desetine hiljada penzionera u Crnoj Gori.
Član Izršnog odbora pokreta penzionera Gojko Kojović je kazao penzioneri traže da se u postojećem zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju dopunama i izmjenama obuhvate penzioneri iz stečaja, kojima će se iz obračuna penzije izbaciti propisane najlošije godine staža osiguranja, predviđene postojećim zakonom PIO-a.
“Jer smo zbog takvog obračuna gdje je čitav radni staž sa više od 40 godina došli na ove minimalne penzije i tu ostali zakovani, bez obzira na sva povećanja, formule, bile progresivne ili ne, mi bez ove izmjene ostajemo na tom stanju”, kazao je Kojović.
Izvor: Vijesti