Crna Gora neće privremeno zamrznuti penzije, iako je to Vladi predložio Međunarodni monetarni fond (MMF) kako bi spustila nivo javnog duga.

Predstavnici Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) kazali su da je budžetom te institucije obezbijeđeno dovoljno novca da bi se penzije i u narednoj godini nesmetano i redovno isplaćivale, pišu Dnevne novine.

»Penzije su odmrznute početkom godine, a budžetom Fonda PIO za narednu godinu planirana su dovoljna sredstva, koja će obezbijediti nesmetanu i redovnu isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kojima je obuhvaćeno i usklađivanje penzija«, rekli su njegovi predstavnici.

Usklađivanje penzija, kako su naveli iz Fonda PIO, utvrdiće se na bazi zvaničnih statističkih podataka koji se odnose na parametre koji utiču na njegovo određivanje, odnosno o kretanju potrošačkih cijena i zarada u ovoj godini u odnosu na prošlu. Ti podaci će biti poznati ti početkom naredne godine.

»Izmjenama i dopunama Zakona o PIO, koji je stupio na snagu u januaru, propisano je da se vrijednost penzije za jedan lični bod usklađuje od 1. januara ove godine, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih u Crnoj Gori u prethodnoj godini u odnosu na godinu koja joj prethodi, u procentu koji predstavlja zbir 75 odsto procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cijena i 25 odsto procenta rasta, odnosno pada zarada”, objašnjeno je iz Fonda.

U slučaju kada bi ti procenti doveli do negativnog usklađivanja, vrijednost penzije za jedan lični bod i penzije se ne usklađuju, odnosno ne dolazi do njihovog smanjivanja, što je značajno za zaštitu materijalnog položaja penzionera.