Vlasnik kompanije Uniprom metali, Veselin Pejović, saopštio je juče da je raskinuo ugovor sa podizvođačem na površinskom kopu Zagrad, preduzećem Rudkop u vlasništvu Ostoje Majmunovića, prenosi portal Analitika.

 

,,Uniprom metali će raspisati oglas za prijem novih radnika za rad na površinskom kopu Zagrad, dok će svi oni koji su bili tamo uposleni, a blokirali njegov rad, biti otpušteni”, rekao je Pejović.

Član Izvršnog odbora Sindikata nikšićkih Rudnika boksita, Nikola Žugić, potvrdio da su se radnici jutros ponovo okupiti na rudokopu Zagrad, ali i da nema nikakvu zvaničnu informaciju o namjeri Pejovića da raskine ugovor sa podizvođačem i otpusti rudare.

Radnici Boksita, uposleni na površinskom kopu Zagrad, blokirali su jutros ulaz kamionima za odvoz rude zahtijevajući od Pejovića ispunjenje njihovih zahtjeva, koji se odnose na bolje uslove rada, veće plate i rješavanje pitanja eksproprijacije zemljišta za rudokopu. Rudari su na sastanku Izvršnog odbora Sindikata napisali zahtjeve, kojima izričitio traže da se odmah počne rješavanje pitanja eksproprijacije zemljišta za kop na Zagradu ili obustavi dalji rad. Oni traže i da plate za rad po postojećim uslovima, od po 12 sati dnevno, ne budu manje od hiljadu eura.

Predstavnici Uniprom metala smatraju da su zahtjevi radnika isključivi i da se ne mogu ispuniti, kao i da će od postojeće situacije svi imati štetu. Oni tvrde da ne mogu obezbijediti veće plate u postojećoj situaciji, niti eksproprijaciju po traženim cijenama, jer postoji koncesioni akt i projekat o sanaciji prema kojima se radi.

Radnici tvrde i da im je Majmunović objasnio da nije bio u mogućnosti da rudarima obezbijedi veću platu od 600 eura zbog malog obima posla, dok je kašnjenje u isplati obrazložio uplatama Uniproma.

Predstavnici radnika tvrde da je na rudokopu Zagrad radno angažovano oko 30 rudara i da se tu trenutno radi samo na eksploataciji otkrivene rude, koja je godinama pripremana, što može dovesti do uništenja rudokopa.

Oni su objasnili da je vlasnik po zakonu dužan da na svaku tonu rude, ukloni najmanje tri kubika otkrivke, što ne radi pravdajući se neriješenom eksproprijacijom sa mještanima.

Radnici su upozorili da će se na taj način doći do granice kopa i privatnih imanja i potpuno kop odsjeći i uništiti, što bi bila velika šteta za državu.

M.P