Vlasnik Uniproma, Veselin Pejović, kasni više od šest mjeseci sa uplatom 1,1 milion EUR za imovinu Prerade, zbog čega stečajna uprava nekadašnjeg pogona Kombinata aluminijuma (KAP) ozbiljno razmatra raskid ugovora.

Pejović je na tenderu početkom prošle godine ponudio 1,5 miliona EUR za Valjački stan i Livnicu za trake, dvije organizacione cjeline Prerade, a prošlog septembra uplatio 400 hiljada EUR.

Ostatak od 1,1 milion EUR trebalo je da uplati do 1. maja.

“Imamo obećanje da će se taj novac uplatiti do kraja godine. Do sada smo slali tri upozorenja za raskid ugovora. Ukoliko se novac ne uplati do kraja godine, ugovor ćemo raskinuti i raspisati novi tender za prodaju imovine Prerade”, kazao je Danu stečajni upravnik Prerade, Zoran Janković.

On je dodao da, u sluačju raskida ugovora, 400 hiljada EUR ostaje Preradi.

Ukoliko Pejović uplati novac za valjaonicu i livnicu, stvoriće se preduslovi za okončanje stečajnog postupka, koji će nakon toga čekati završetak sudskih sporova.

Stečajni sudija za Preradu je od otvaranja stečaja 2013. godine, pa do nedavno, bio Veselin Vujošević. On je međutim otišao u penziju, a sada se čeka da se vidi kome će se dodijeliti predmet.

Osim Pejovića, dio imovine Prerade kupio je Politropus Alternative, firma iz Herceg Novog, čiji je vlasnik Ukrajinac Roman Denkovič.