Vlasnik nikšićke kompanije Uniprom, koja upravlja imovinom Kombinata aluminijuma (KAP) u stečaju, Veselin Pejović, apsolutno je korektno ispunio sve obaveze prema državi, saopštio je premijer Milo Đukanović.

“Što se tiče pitanja navodne prevare aktuelnog vlasnika imovine KAP-a, nije riječ ni o kakvoj prevari. Ne znam koliko ste u toku sa tim finansijskim operacijama, ali nije prvi put, ni u slučaju privatizacija koje smo mi radili, da kupac uplati novac na takozvani escrow račun do trenutka dok država ne ispuni svoje obaveze”, kazao je Đukanović u tokom Premijerskog sata u Skupštini u komentaru na pitanje nezavisnog poslanika Velizara Kaluđerovića.

Kaluđerović je rekao da se novi vlasnik imovine KAP-a ruga Crnoj Gori.

“Izašao je prije nekoliko mjeseci i pokazao uplatnicu da je uplatio i preostali iznos kupoprodajne cijene od 13,9 miliona eura. Ne čudi me od njega da on to pokuša da proda ukupnoj javnosti, ali je neshvatljivo da Vlada to prihvata”, naveo je Kaluđerović.

On je podsjetio da je stečajni upravnik KAP-a, Veselin Perišić, kada su ga pitali da li su te pare “legle” na račun i postale dio stečajne mase fabrike, odgovorio da nijesu, već da su na prelaznom računu Zapad banke i da se čeka da se završe svi sporovi koje vodi KAP.

“To znači – ko zna kada”, kazao je Kaluđerović i pitao da li je to pravi odnos Vlade prema saopstvenoj imovini.

Đukanović je pitao zašto bi država bila privilegovana da joj neko vjeruje na časnu riječ.

“Država nije ispunila svoje obaveze, a Pejović je odvojio novac i stavio ga na escrow račun, odnosno izolovao ga. Dakle, on ga ne može upotrebljavati. On tamo sad stoji i čeka da mi realizujemo neke preduslove da bi se taj novac mogao prenijeti na naš račun”, objasnio je Đukanović.

Prema njegovim riječima, jedan od preduslova je da država oslobodi dio placa u blizini KAP-a u kojem sada stanuje jedan broj porodica u stanju socijalne potrebe.

“Ne može zato valjda biti Pejović odgovoran”, kazao je Đukanović.

Uniprom je preuzeo upravljanje KAP-om u julu prošle godine, kada je prihvaćena njegova ponuda da za kupovinu kompletne imovine plati 28 miliona EUR.

Nikšićka kompanija je platila nešto više od polovine ugovorene kupoprodajne cijene od 28 miliona EUR za imovinu KAP-a, dok bi preostalih 13,98 miliona trebalo bi da uplati tek kad stečajna uprava dio imovine oslobodi značajnih tereta.