Vlasnik Uniproma Veselin Pejović još nije isplatio 1,1 milion eura za imovinu Prerade, nekadašnjeg pogona Kombinata aluminijuma, zbog čega stečajna uprava ne može da zaključi stečaj, piše DAN.

Pejović sa uplatom preostalog novca za Valjački stan i Livnicu za trake, dvije organizacione cjeline Prerade, kasni već 16 mjeseci. Na tenderu početkom 2014. godine ponudio je milion i po eura, u septembru iste godine uplatio je 400 hiljada, dok je preostali iznos novca trebalo da izmiri do 1. maja 2015.

Stečajni upravnik Prerade Zoran Janković kazao je za „Dan” da su izmirena potraživanja prema radnicima i drugim povjeriocima u stečajnom postupku, te da je za zaključivanje stečaja, odnosno izlazak iz stečaja, potrebno da Pejović isplati 1,1 milion eura.

“Mogli smo još prije nekoliko mjeseci pokrenuti sudski spor zbog neisplaćivanja kupoprodajne cijene, ali sa time ne bismo zatvorili stečaj. Novac koji je uplaćen, 400 hiljada, ostao bi Preradi, ali bi se onda otišlo u nedogled sa sudskim postupkom. Imovina bi se ponovo stavila na prodaju, taj proces bi trajao, i iz stečaja se ne bi izašlo u skorije vrijeme. Tako da bi najbolje rješenje bilo da Uniprom uplati preostalu sumu novca”, rekao je Janković.

On je kazao da ima obezbjeđenje i za 1,1 milion eura, te da ima opciju i da aktivira garanciju.

“Uniprom sigurno ima para na računu da izmiri obavezu prema Preradi. Da Prerada ima neizmirenih obaveza prema radnicima i povjeriocima, onda bi i aktivirali garanciju za 1,1 milion. Ovako, kada znamo da bi to išlo u nedogled nema koristi. Osim toga, ista firma je kupac imovine i KAPa i Boksita, a znam da prema radnicima nikšićkog rudnika postoje novčane obaveze koje treba izmiriti”, naveo je Janković.

Vlasnik Uniproma Veselin Pejović za „Dan” nije htio da daje nikakav odgovor u vezi sa ovom temom.

Stečajna uprava je tokom prošle godine najavljivala raskid ugovora sa Unipromom, ukoliko tokom 2016. ne isplati 1,1 milion eura.

Povjerioci Prerade su namireni od prodaje dijela imovine tog preduzeća tivatskoj firmi Politropus alternative, koja je vlasništvo Ukrajinca Romana Denkoviča. On je platio 1,9 miliona eura za Fabriku prerade aluminijuma, za Fabriku felgi u Kučima 100.000 eura, a za dio Fabrike tapeta u Beranama 5.000 eura. U dosadašnjem stečajnom postupku za Preradu isplaćena su sva zaostala i sudski potvrđena potraživanja bivših radnika od oko 1,3 miliona eura, kao i obaveza prema državi, nešto više od 400.000 eura.

D.D.