Pećina Šove, Francuska
Pećina Šove se nalazi u južnoj Francuskoj u dijelu Ardeš. To je pećina u kojoj su sačuvani figurativni pećinski crteži, kao i arheološki ostaci iz doba poslednjeg paleolita. Nalazi se blizu mesta Valon-Pon D’Ark, na krečnjačkoj litici iznad nekadašnjeg toka rijeke Ardeš.
Pećina je otkrivena 18. decembra 1994. i smatra se jednim od najznačajnijih nalazišta praistorijske umjetnosti. Status Svjetske baštine je dobila 22. juna 2014. Prvi istraživači ove pećine su bili speleolozi: Elijet Brunel-Dešamp, Kristijan Iler i Žan-Mari Šove, po kome je pećina dobila ime i koji je opisao ovo otkriće. Uz pećinske crteže i arheološke dokaze ljudske aktivnosti, otkrili su fosilizovane ostatke i otiske životinja, od kojih su neke danas izumrle.
Vjeruje se da umjetnost pripada dobu Orinjačke kulture, u periodu prije 32.000–30.000 godina. Radiokarbonska studija iz 2016. pokazala je da su postojala dva perioda u kojima je pećina bila naseljena: prije 37.000 do 33.500 godina, i prije 31.000 do 28.000 godina. Većina crteža potiče iz ranijeg perioda.