Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja uputilo je poziv mladim ljudima koji žele da se bave pčelarstvom da se prijave za podršku. Pčelari početnici koji ispune uslove javnog poziva za dodjelu podrške koji je Ministarstvo objavilo danas dobiće po tri košnice sa pčelinjim rojevima na ramovima.

“Ova mjera dio je Programa unapređenja pčelarstva definisanog Agrobudžetom i sprovodi se u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija Crne Gore. Javnim pozivom za mlade pčelare početnike uređeni su uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom pozivu je 20.000 eura. Korisnik podrške učestvuje sa 20 odsto investicije”, saopšteno je iz Ministarstva.

Korisnici ove podrške mogu biti državljani Crne Gore koji namjeravaju da se bave pčelarstvom, starosti od 18 do 40 godina.

“Odabrani pčelar dužan je da se prije potpisivanja ugovora i preuzimanja košnica učlani u Savez pčelarskih organizacija, preko lokalnog pčelarskog udruženja. Pčelari potpisuju ugovor sa Savezom kojim se obavezuju da će se baviti pčelarstvom u narednih pet godina. Dužnost mladog pčelara početnika je i da prisustvuje obuci o osnovama pčelarenja koju će organizovati Savez prije raspodjele košnica i potpisivanja ugovora”, navodi se u saopštenju.

Informacije o potrebnoj dokumentaciji za prijavu, načinu apliciranja i proceduri realizacije date su u javnom pozivu koji se nalazi na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15. april 2016. godine. Sve informacije u vezi sa pozivom mogu se dobiti i direktno u Ministarstvu (020-482/283), kao i Savezu pčelarskih organizacija (069-941/505).