platamuni

Na Međunarodni dan planete Zemlje Vlada je danas donijela odluku da područje Parka prirode “Platamuni“ proglasi kao prvo zaštićeno morsko područje u Crnoj Gori.

“Stavljanje pod zaštitu novih morskih zaštićenih područja, posebno je značajno za proces pristupanja EU”, naveo je premijer Zdravko Krivokapić.
Park prirode “Platamuni” predstavlja Integrisano obalno i morsko zaštićeno područje koje se svrstava u IV kategoriju zaštićenih područja u koju spadaju područja u kojima su zaštićene divlje vrste biljaka i životinja i njihova staništa u kojima se upravlja radi njihove zaštite.
Ukupna površina Parka prirode “Platamuni” iznosla je 1.091,73ha, od čega je u morskom dijelu 285,08ha u II zoni zaštite i 775,87ha u III zoni zaštite, dok je u kopnenom – obalnom dijelu u III zoni zaštite 3,08ha (3).
Ukupna dužina granice Parka prirode “Platamuni” iznosi 28,589 km.
Područje Parka prirode “Platamuni” predstavlja dio priobalnog mora sa pripadajućom obalom između zaliva Trašte – Rta Žabica na sjeverozapadu i Rta Platamuni kod plaže Ploče na jugoistoku, u kome se štite zaštićene i ekološki značajne morske i obalne vrste i staništa.