Ljeto 2016. godine je bilo veoma toplo, sa temperaturama iznad prosječnih vrijednosti. Takođe, može se reći da je na sjeveru Crne Gore i na primorju, bilo ekstremno toplo vrijeme i daleko iznad klimatske normale, konstatuje se u Preliminarnoj analizi temperature vazduha i količine padavina za ljeto 2016. godine koju je uradila meteorolog Slavica Micev.

Prosječna temperatura u Podgorici, tokom ljeta, je bila za dva stepena veća od klimatske normale a zabilježena su i 72 tropska dana.

U Analizi dostavljenoj Portalu Analitika, se konstatuje da je temperatura vazduha na cijeloj teritoriji Crne Gore bila viša od prosječnih vrijednosti.

“Prema raspodjeli percentila temperatura vazduha se kretala se u kategoriji toplo, vrlo toplo i ekstremno toplo. Količina padavina prema raspodjeli percentila kreće se u kategoriji sušno (područje Kolašina), normalno, kišno i vrlo kišno- na području Ulcinja. Srednja temperatura vazduha se kretala od 15,1 stepeni na Žabljaku do 26,9 u Podgorici. Odstupanja od prosječne ljetnje temperature su bila pozitivna i kretala su se od 1,0 stepeni u Ulcinju do 3,6 u Rožajama, u Podgorici je bilo toplije za 2,0 stepeni u odnosu na klimatsku normalu”, piše u dokumentu.
Broj tropskih dana, a to su dani gdje su temperature veće od 30 stepeni, se kretao od 12 dana u Kolašinu do 72 dana u Podgorici. Na Žabljaku nije registrovan dan kada je temperatura dostizala i prelazila 30 stepeni C. Broj tropskih noći, dani kada minimalna temperatura ne pada ispod 20 stepeni, se kretao od jednog dana u Pljevljima ( 22. jun ) do 63 dana u Budvi. U Podgorici je bilo 62 tropske noći.

“Ukupna ljetnja količina padavina se kretala od 112 lit/m2 u Budvi do 454 lit/m2 na Cetinju, u Podgorici je palo 268 lit/m2 kiše što je za 67 odsto veća količina od prosječne ljetnje količine padavina. Ostvarenost količine u odnosu na klimatsku normalu se kretala od 70 odsto u Budvi do 276 odsto u Ulcinju. Broj dana sa padavinama ≥ 0.1 lit/m2 se kretao od 13 dana u Ulcinju do 37 dana u Kolašinu, u Podgorici je bilo 19 dana sa padavinama”, zaključuje se u Preliminarnoj analizi. Prema hidrometeorološkoj struci, ljeto se računa od prvogjuna do prvog septembra.

Z.G.