Ekipa portala Mladi Nikšića posjetila je prostorije Doma zdravlja u Nikšiću sa namjerom da vidi u kakvom stanju se nalaze prostorije ove ustanove, i naravno da napravi anketu o zadovoljstvu pacijenata kada je u pitanju pružanje postojeće zdravstvene zaštite.

Zatekli smo gužvu u prostorijama opšte medicine. Uglavnom pacijenti nijesu bili raspoloženi za pitanja, jer kako kažu nijesu raspoloženi za priču, sa komentarom: “Čekamo i po više sati za recept, i nemamo kad da vama odgovaramo na pitanja.” Ali mi ne odustajemo tako lako i ubrzo smo pronašli zanimljive sagovornike.

A. N. (23) iz Nikšića je na pitanje o pružanju postojeće zdravstvene zaštite osoblja ove ustanove i o njenim ličnim iskustvima, rekla ovako: “Uglavnom imam negativno mišljenje kada je u pitanju ova ustanova. Dugo čekam na pregled, a i pored zakazanog termina za pregled, čekam uvijek duže čak i više od pola sata.” Ističe i nezadovoljstvo pedijatrima ove ustanove. Imala je negativna iskustva, jer je njeno dijete često vodila na preglede kod izabranog pedijatra.”

M. B. (55) smo zatekli kako sjedi u čekaonici ispred ambulanti. U razgovoru sa njom smo zaključili da ona već treći sat čeka da uzme uput za specijalistički pregled i samo dva recepta. A na pitanje kako je zadovoljna postojećom uslugom rekla je: “Ovdje jeste toplo i ima grijanja, ali za recept čekam već tri sata. Sestre su dobre i učinjene, ali organizacija nije dobra. Mora se nešto promijeniti jer je nedopustivo da se ovoliko čeka za pregled ili za recept”.

Kako smo saznali od medicinskog osoblja Doma zdravlja, problem ovolikih gužvi je svakako problem manjka ljekara koji je trenutno i više nego prisutan u ovoj ustanovi. Svi se nadamo da će se gužve smanjiti i da će se manje čekati kod izabranih ljekara…