Škola “Bajo Pivljanin” od osnivanja 1898. godine ne prestuje da bude pokretač razvoja Pive. Premda se broj učenika sa 154, koliko je imala 1968/69., sveo na 17 koliko je upisano ove školske godine, ova škola teži da ide u korak sa mnogo većim, kroz brojne projekte i aktivnosti, pišu Dnevne novine.

Otvaranje i početak rada osnovne škole na Goransku, školske 1883/84. i godinu kasnije u Crkvičkom polju bio je impuls stanovnicima Pive, posebno većih sela. Brezna sa susjednim selima bila su jako zainteresovana za otvaranje osnovne škole. Konačno, 1898. osnovna skola je počela da radi. Nastavu su pohađali učenici iz Donjih i Gornjih Brezana, Potprisoja, Bajova Polja, Dube i Zaborja.

Današnje ime škola, ustanova je dobila 1969. godine. Kolektiv škole je zvaničnim dopisom zatražio od Opštine da odobri davanje imena školi „Bajo Pivljanin”.
“U školskoj 1968/69. godini škola je imala 154 učenika. Od tada, prvenstveno zbog industrijsko g razvoja koji je uslovio migracije stanovnika ka gradovima, broj učenika konstantno opada, pa tako danas broji samo 17 učenika”,^priča za DN direktor Veselin Sobić.

Rad u školi je organizovan u jednoj smjeni. Jedan broj učenika, kao i svi nastavnici koriste organizovani prevoz koji finansira Ministarstvo prosvjete. Škola je opremljena i savremenim nastavnim sredstvima, a ima i internet konekciju što umnogome olakšava nastavni proces.

Učenik Danilo Radojičić je dobitnik diplome Luča u školskoj 2015/16. godini.
“Učenici naše škole uzimaju učešća u raznim akcijama i projektima koje pokreće nadležno ministarstvo i NVO sektor, pri čemu izdvajamo učešće u projektima Demokratske radionice i Surfuj pametno. Škola sarađuje sa Opštinom Plužine, Turističkom organizacijom, Obrazovnim centrom i OŠ “Bećko Jovović” iz Stabana, Kancelarijom za prevenciju narkomanije, Stanicom policije iz Plužina, Nikšićkim pozorištem, planinarskim klubom Krilaš iz Šavnika, a u sklopu saradnje sa Udruženjem za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju ljeta 2013.u školi je realizovan projekat Ljetnja škola inkluzije”, istako je direktor Šobić.

Nastavnici JU OŠ “Bajo Pivljanin” redovno učestvuju na seminarima koje u cilju stručnog usavršavanja organizuje Zavod za školstvo Crne Gore. Jedan od nastavnika koji već posjeduje i više zvanje nastavnik savjetnik, Miluša Žugić, profesorica ruskog jezika u JU OŠ “Bajo Pivljanin” o radu u školi za DN kaže da je profesija kojom se bavi najljepša na svijetu.

“Moja profesija je najljepše zanimanje na svijetu, jer smatram da je jako zahtjevno, plemenito i veoma odgovorno prenositi znanja i iskustva drugima i pomoći im da odrastu i formiraju se u odgovorne, vaspitane i kulturne mlade ljude. Pomoći učeniku da postane “neko” je prije svega izazov, ali i i velika obaveza nas prosvjetnih radnika a naša najveća sreća i zadovoljstvo je kad prođu godine i sretnem moje učenike i učenice, kao uspješne kulturne mlade ljude koji me sa osmjehom pozdrave i kažu: “Zbog Vas sam zavolio ruski jezik, kulturu, tradiciju, imao sam priliku da posjetim Moskvu i sve je baš onako kako ste nam Vi rekli.” Tad mi nije žao ni truda, ni napora, ni gaženja snijega, pješačenja kroz namete, mokrih nogu i sušenja pored peći”, priča Žugić.

Prema njenim riječima, najljepše u ovom poslu je kad uspijete da ostvarite neku veliku dječju želju kao što su oni uspjeli da u okviru projekta Demokratske radionice povedu učenike u Grčku da posjete grčki parlament na poziv njihovog šefa parlamenta.

“Najteže je kad vaš rad i trud, ogromno zalaganje naiđe na zatvorena srca, kad djeca uče ne zbog znanja već zbog ocjene i tada shvatite da ste doživjeli poraz. Ali vjerujem u moć znanja i nauke i da će ljubav prema knjizi i znanju pobijediti i dokazati da je naš poziv najljepši, najvredniji i najhumaniji”, priča Miluša za DN.
Nastavni kadar JU OŠ “Bajo Pivljanin”, intenzivno radi na edukaciji učenika, tako da se mnogi važni datumi obilježavaju predavanjima.

Povodom 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, učenicima JU OŠ “Bajo Pivljanin” na prvom nastavnom času, predmetni nastavnici su održali kratko predavanje o trgovini ljudima, upoznali ih sa značenjem samog pojma, naveli oblike u kojima se javlja, kao i radnje koje se mogu sprovesti kako bi se i odrasli i djeca zaštitili na najbolji mogući način.

Profesorica Miluša Žugić i Dragana Lasica, vodile su kreativne radionice i učešće u novom ciklusu Demokratskih radionica “Barbara Pramer”. Tokom kreativnih radionica učenici su proširili postojeća i usvojili nova znanja o važnost poštovanja lj udskih, posebno dječjih prava, pojmu demokratije, izbornom procesu, nadležnostima i funkciji Skupštine, ulozi poslanika i načinom izglasavanja i usvajanja zakona.

U JU OŠ “Bajo Pivljanin” obilježen je i Međunarodni dan dječijih prava. Učenici su, odgledavši video prezentaciju, upotpunili stečena znanja o svojim pravima i načinima ostvarivanja istih. Novostečeno znanje su, uz pomoć učiteljica, Senke Delić i Dragane Lasice, kreativnim timskim radom prezentovali kroz izradu postera o dječijim pravima.
Takođe, kao primjer primjene mnogih zadataka koje nalažu razni seminari, profesorica razredne nastave, Dragana Lasica, na času fizičkog vaspitanja primijenila je aktivne metode učenja usvojene na seminaru “Specifičnost rada u nastavi fizičkog vaspitanja u razrednoj nastavi.

U okviru Dana nauke, kulture i sporta, u septembru je na poligonu JU OŠ “Bajo Pivljanin” održan jesenji kros na kojem su učestvovali svi učenici škole, a kojim je rukovodila nastavnica fizičkog vaspitanja, Katarina Vušović. Nakon uzbudljive borbe, u trkama na 100, 150, 250 i 400 metara proglašeni su najbolji među najboljima, i to: Sara Todorović, učenica I razreda, pobjednica trke na 100m; Marinko Todorović, učenik I razreda, pobjednik trke na 150m; Marko Todorović, učenik VIII razreda, pobjednik trke na 450m i Anđela Mitrović, učenica IX razreda, pobjednica trke na 250m. Nakon dodjele diploma upriličena je posjeta inovaciono-preduzetničkom centru “Tehnopolis”.

Tokom ove posjete učenici su imali priliku da pogledaju niz izuzetno zanimljivih sadržaja: dronove, 3D prikaze, robote. Učenici ove ustanove su, ovom posjetom, uzeli učešće u manifestaciji Otvoreni dani nauke.