114 prijava za govor mržnje upućen LGBTI osobama114 prijava za govor mržnje upućen LGBTI osobama

Tokom 2023. godine LGBT Forum Progres je Upravi policije Crne Gore podnio je ukupno 114 prijava za govor mržnje upućen LGBTI osobama u javnom online prostoru.

“Ove prijave su odgovor na porast negativnih komentara na društvenim mrežama koji u sebi sadrže mržnju, a koji se postavljaju ispod vijesti koje se tiču LGBTI tematike, javnih događaja LGBTI zajednice ili javnih istupa LGBTI osoba”, saopšteno je iz Foruma Progres.
Tokom protekle decenije aktivnog rada na monitoringu javnog prostora, Tim za monitoring govora mržnje LGBT Forum Progresa podnio je, kako navode, više hiljada prijava Upravi policije, čime je, postignut kontinuitet ukazivanja na govor mržnje kao negativan fenomen, koji je i dalje sveprisutan u Crnoj Gori.
“Upravo kontinuirani proces prijavljivanja govora mržnje koji je upućen LGBTI zajednici igra ključnu ulogu u borbi protiv diskriminacije i stvaranju sigurnog okruženja za sve LGBTI osobe u Crnoj Gori”, navode u Forumu progres.
Kažu da govor mržnje često predstavlja prvi korak ka daljem ugrožavanju fizičke bezbjednosti i nasilju nad LGBTI osobama, i da je zbog toga taj proces i dalje od izuzetne važnosti kako za integritet LGBTI zajednice, tako i za razvoj društva u cjelini.
“LGBT Forum Progres će i u narednom periodu, kroz monitoring javnog online prostora, nastaviti sa naporima suzbijanja govora mržnje prema LGBTI osobama, te ćemo na adekvatne načine obavještavati javnost o zastupljenosti ovog negativnog fenomena i efikasnost odgovora ključnih institucija sistema u ovom procesu”, navode u Forumu Progres.
Kako ističu, u cilju jačanja odgovora sistema na govor mržnje, pogotovo u sjevernoj regiji Crne Gore, planirana je i realizacija treninga namijenjenog službenicima/ama Uprave policije koji rade upravo na zaprimanju prijava, kao i zastupnika/ca Uprave policije za pokretanje prekršajnog postupka, sa ciljem povećanja efikasnosti korišćenja dostupnih instrumenata borbe protiv govora mržnje usmjerenog ka LGBTI zajednici.
“Ove aktivnosti se realizuje u okviru projekta „Zajedno protiv govora mržnje prema LGBTI osobama“ koji je finansiran od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore. Stavovi izraženi u tekstu ne odražavaju stavove Ministarstva kao donatora”, poručuju iz Foruma Progres.
Izvor: RTCG