Poreska uprava podnijela je Privrednom sudu predlog za otvaranje stečajnog postupka u nikšićkom hotelu Sindčel, prenosi RTCG.

Ovakva odluka je donijeta jer čak ni prinudnom naplatom nije bilo moguće naplatiti poreski dug od 198,66 hiljada eura.

Iz Poreske uprave je saopšteno da se taj iznos odnosi na obaveze koje su već bile predmet mjera prinudne naplate, kojima ta institucija nije uspjela da naplati dug, a da su u međuvremenu dospjele i ostale obaveze tog poreskog obveznika.

“PU je u skladu sa odredbama Zakona o stečaju u petak podnijela Privrednom sudu Crne Gore predlog za otvaranje stečajnog postupka kod tog poreskog obveznika”, navodi se u saopštenju.

PU, kako se dodaje, u kontinuitetu koristi sve instrumente propisane Zakonom o poreskoj administraciji i ostalim propisima za naplatu poreskih potraživanja, i to od blokiranja žiro-računa, preko uspostavljanja hipoteke nad imovinom dužnika, do iniciranja stečajnog postupka po iscrpljivanju ostalih mjera za obezbjeđenje potraživanja.

“U cilju efikasnog upravljanja poreskim dugom, mjera predlaganja otvaranja stečajnog postupka biće preduzimana kao posljednja mjera za obezbjeđenje potraživanja prema svim obveznicima koji ne budu izmirivali poreski dug u sistemu reprograma, kao i prema svim obveznicima kojima rješenja o reprogramu budu ukinuta u skladu sa odredbama Zakona o reprogramu poreskog potraživanja”, zaključuje se u saopštenju.