Site icon Mladi Nikšića

Otvoren stečaj u 520 preduzeća

Stečaj je u prošloj godini otvoren u 520 preduzeća, dok je u prva dva mjeseca ove godine stiglo 112 predloga za njegovo uvođenje, skoro duplo više nego u istom prošlogodišnjem peridu, saopštio je predsjednik Privrednog suda, Blažo Jovanić.

 

On je kazao da je u prošloj godini registrovan blagi rast, s obzirom da su u stečaj otišle 23 kompanije više nego 2014, kada ih je bilo 497.

,,U ovoj godini je povećan priliv predmeta. Za nepuna dva mjeseca ove godine podnijeto je 112 predloga za otvaranje stečajnog postupka, što je skoro duplo više u odnosu na isti prošlogodišnji period, kada ih je bilo 65”, rekao je Jovanić u intervjuu Pobjedi .

On je naveo da se, prema zvaničnim statističkim podacima, najveći broj predmeta, oko 45 odsto, završi se u prva tri mjeseca, dok samo pet odsto predmeta traje više od godinu.

,,To dovodi do zaključka da se stečajni postupak sprovodi na efikasan i ekonomičan način, u cilju namirenja svih povjerilaca, što je u skladu sa osnovnim načelima stečajnog postupka”, saopštio je Jovanić.

On je kazao da iz 2010. i ranijih godina ima 12 predmeta stečaja u kojima postupak još nije okončan.

,,Razlozi za duže trajanje određenih postupaka su objektivne prirode, koji se ogledaju u nemogućnosti unovčenja imovine dužnika. U pojedinim postupcima oglas za prodaju imovine stečajnog dužnika raspisuje se više puta, jer nema potencijalnih kupaca”, objasnio je Jovanić.

On je dodao da na duže trajanje postupka utiče i trajanje drugih sporova – parničnih i upravnih, koji su pokrenuti prije ili su proistekli iz stečajnog postupka.

Jovanić je naveo i da od 2011. godine, kada je počela primjena Zakona o stečaju, nije bilo stečajnih postupaka koji proističu iz poslova lizinga, ni predloga za njihovo otvaranje.

On je podsjetio da je odlukom o broju sudija, koju je u maju prošle godine donio Sudski savjet Crne Gore, propisano da Privredni sud ima 16 sudija, uključujući i predsjednika suda.

,,Broj sudijskih mjesta, nedavnim izborom novog sudije, sada je popunjen, dok zbog racionalizacije sudske mreže i ukidanja suda u Bijelom Polju, ovaj sud je novi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji dobio tek u junu prošle godine. Na taj način, popunjavanjem sudijskih mjesta i stvaranjem uslova za zapošljavanje novih službenika, gdje je akcenat stavljen na savjetničkom kadar, konačno su se stekli uslovi da sud u punom kapacitetu odgovori svim zahtjevima i postupcima koji su u njegovoj nadležnosti”, saopštio je Jovanić.

On je dodao da će inicirati izmjenu odluke o broju sudija, ukoliko se u narednom periodu pokaže da je ukidanje suda u Bijelom Polju doprinijelo povećanju broja predmeta u Privrednom sudu i ako se nastavi sa tendecijom rasta stečajnih postupaka.

Jovanić je objasnio da će, u tom slučaju, inicirati izmjenu odluke kako ne bi došlo do zaostatka u rješavanju predmeta, zbog čega je Privredni sud, usljed nedostatka sudjskog kadra, u posljednih par godina imao problema.
Naveo je da u Crnoj Gori, prema utvrđenoj listi Ministarstva pravde, trenutno ima 212 stečajnih upravnika, kao i da taj broj zadovoljava potrebe.

,,Uloga stečajnog upravnika, naročito u složenim stečajnim postupcima, veoma je kompleksna i odgovorna, s obzirom na ovlašćenja, kao i odgovornost koju ima prilikom sprovođenja postupka”, rekao je Jovanić.

Exit mobile version