Na isplatu otpremnina po 1,93 hiljade EUR, koje Fond rada daje stečajcima tehnološkim viškovima, čeka još 2,83 hiljade bivših radnika, saopštio je direktor te institucije, Kemal Đečević.

On je u intervjuu Pobjedi kazao da su iz 2013. godine 1,14 hiljada rješenja o isplati, prošle godine 779 rješenja i ove godine 906 rješenja.

Za isplatu je, kako je naveo, potrebno ukupno 5,45 miliona EUR, što je mnogo više nego što je predlogom budžeta za narednu godinu predviđeno.

„U ovoj godini riješeno je 1,6 hiljada zahtjeva, od čega je 911 usvojeno, 652 zahtjeva odbijeno, za 12 zahtjeva je donijet zaključak o odbacivanju, dok je za 25 zahtjeva obustavljen postupak. U ovoj godini isplaćeno je skoro 1,19 hiljada pravosnažnih rješenja donijetih u prvoj polovini 2013. u ukupnom iznosu od 2,28 miliona EUR”, rekao je Đečević.

Predlogom budžeta za narednu godinu za Fond je predviđeno 2,3 miliona EUR.

Đečević je podsjetio da je Fond tražio šest miliona za otpremnine, 700 hiljada EUR za povezivanje staža i za zarade i naknade 300 hiljada EUR.

“Budžet još nije usvojen, ali ako 2,3 miliona bude konačna cifra moći ćemo da isplatimo svega 1,2 hiljade rješenja“, kazao je Đečević.

Na pitanje koliko je od osnivanja Fonda do sada isplaćeno za otpremnine i za koliko bivših radnika, Đečević je rekao da je Fond do 20. novembra ove godine isplatio nešto preko deset hiljada rješenja u ukupnom iznosu od 19,48 miliona EUR.