Emisijska mjerenja otpadnog gasa iz pogona Energane i Čeličane nikšićke kompanije Željezara, pokazala su prisustvo praškastih materija iznad propisanih graničnih vrijednosti, dok fizičko-hemijska analiza otpadnih voda koje se ulivaju u rijeku Bistricu, nije u skladu sa propisima, utvrdila je Ekološka inspekcija.

U toku prošle godine, kako je ,,Danu“ saopšteno iz Uprave za inspekcijske poslove, Ekološka inspekcija kojom rukovodi glavna inspektorka Vesna Zarubica, Željezari je naložila više mjera u cilju smanjenja vrijednosti štetnih materija.
Kako navode u inspekciji, Toščelik Nikšić je nakon kupovine imovine Željezare u stečaju 2. juna 2012. godine organizovao proizvodnju krajem jula, koja se odvijala sa dužim i kraćim prekidima. Proizvodnja je, kako navode, zaustavljena 1. septembra 2013., a počela je noćni režim rada u septembru 2014.
Vršenje emisijskih mjerenja štetnih i opasnih materija u otpadnom gasu iz pogona Čeličane, kako navode, po nalogu Ekološke inspekcije sredinom juna 2015. godine vršio je Centar za toksikološka ispitivanja (CETI).
Na osnovu izvještaja CETI-ja može se konstatovati da su srednje polučasovne vrijednosti ukupnih PAH i specifičnih elemenata bile ispod propisanih graničnih vrijednosti, a praškaste materije iznad propisanih graničnih vrijednosti emisije. Ekološka inspekcija je nakon dobijanja izvještaja donijela rješenje kojim se nalaže da nađe i realizuje tehničko rješenje u cilju smanjenja koncetracije praškastih materija. Toščelik je izvršio zamjenu filtera i nova mjerenja su izvršena 27. decembra 2015. godine i pokazala su vrijednosti praškastih materija ispod propisane granične masene koncentracije, saopšteno je ,,Danu“
Ističu da su pod njihovim nadzorom vršena i emisijska mjerenja otpadnog gasa iz rotacione peći pogona Kovačnice 16. jula 2015. godine. Na osnovu izvještaja CETI-ja, inspekcija je utvrdila da rotaciona peć tokom rada nije emitovala zagađujuće materije iznad propisanih graničnih vrijednosti emisija.
,,Emisijska mjerenja otpadnog gasa iz pogona Energane pokazala su povećanje praškastih matrija iznad propisanih graničnih rijednosti. Na osnovu rješenja inspektora izvršenno je čišćenje dimnjaka na pogonu Energane, instalirana je vodena zavjesa u cilju obaranja praškastih materija. Upućen je zahtijev CETI-ja za nova mjerenja koja će pokazati da li je nakon izvedenih radova došlo do smanjenja koncentracije polutanata u Energani“, navode u Ekološkoj inspekciji.