Naučnici koji su radili na eksperimentalnom testu za autizam tvrde da njihov izum može da iz krvi pacijenta detektuje autizam sa tačnošću većom od 96 odsto.

Autizam obuhvata širok spektar poremećaja od teške nekomunikativnosti i mentalne zaostalosti, do relativno blagih simptoma, a pogađa jedno u 68 djece. Uzrok autizma i dalje nije poznat.

Ljekari dijagnozu obično uspostavljaju posmatranjem ponašanja djeteta. Zbog toga mnoga djeca dijagnozu dobijaju tek oko četvrte godine života, iako veštiji stručnjaci simptome mogu da opaze i ranije.

Dr Jurgen Han sa Rensler politehničkog instituta predvodio je studiju, objavljenu u PloS Computational Biology, koja je mjerila nivo 24 proteina povezana s autizmom u krvi ispitanika, a naučnici kažu da postoji osnovana sumnja da su određene kombinacije nivoa tih bjelančevina karakteristične za autizam.

Kako prenosi B92, oni ne mogu još sa sigurnošću da tvrde da su to markeri specifični za autizam, ali ovo otkriće uliva novu nadu u ranu dijagnostiku ovog poremećaja.