ministarstvo zdravlja

Osobe inficirane HIV-om i oboljeli od AIDS-a ubuduće će terapiju uzimati na tri mjeseca. To je predviđeno izmjenama pravilnika o izdavanju i propisivanju ljekova kojim se antiretrovirusna terapija (ART, terapija za HIV) izdaje putem takozvanih produženih recepata, a koje je Ministarstvo zdravlja nedavno donijelo, piše Pobjeda.

U Crnogorskoj fondaciji za HIV zadovoljni su izmjenama i, kako kažu, uvođenje produženih recepata za prepisivanje antiretrovirusne terapije umnogome će olakšati pacijentima „jer će biti smanjene potrebe odlaska kod infektologa, pa samim tim i po uput kod izabranog ljekara“.

“Ovakav sistem umnogome će rasteretiti i doktore i drugo osoblje na Klinici za infektologiju, ali i izabrane ljekare. Ovo je praktično vraćanje na sistem koji smo već imali do unazad nešto više od godinu i po dana. Do tada su se umjesto produženog recepta pacijentima odjednom izdavali recepti za tri mjeseca, po jedan za svaki mjesec, ali je takva praksa zaustavljena jer nije bila po propisima”, kazali su Pobjedi iz Fondacije.

Osvrnuvši se na dosadašnji način propisivanja terapije u Fondaciji ističu da recepte HIV pozitivnim osobama u Crnoj Gori može prepisati jedna od dvije doktorke specijaliste infektologije na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra u Podgorici.

“Doktorke u ambulanti na Klinici ne rade svakog dana, a uobičajen broj termina, kada neka od njih dvije radi, na mjesečnom nivou je najčešće deset. Da bi pacijent uopšte došao do doktorke na Klinici mora prvo dobiti uput od svog izabranog ljekara. Problem je posebno bio izražen u slučajevima kada su doktorke na bolovanju.
Prema saznanjima Crnogorske fondacije za HIV dešavalo se da u toku jedne smjene, u ambulanti na Klinici za infektivne bolesti, bude pregledano i do 90, a možda i više pacijenata.
U Crnoj Gori prošle godine, prema podacima Instituta za javno zdravlje, registrovano je 37 novih slučajeva inficiranih HIV-om. Od početka epidemije 1989. godine, u našoj zemlji zabilježeno je 265 osoba koje imaju ovu infekciju.
U Crnogorskoj fondaciji za HIV ističu da, iako će produženi recept važiti tri mjeseca, pacijenti koji ne žive u Podgorici i dalje će jednom mjesečno morati da dolaze u glavni grad da bi podigli ljekove u apoteci.
“Navodno postoji mogućnost da terapija za pacijente koji žive van Podgorice bude distribuirana u lokalne apoteke Montefarma, ali ni jedan pacijent to ne želi iz straha da mu se za HIV ne sazna u sredini u kojoj živi. Takođe, osobe koje su na višemjesečnom privremenom radu u inostranstvu, a prije svih pomorcima je nemoguće dolaziti čak ni za recept jednom u tri mjeseca jer su im ugovori najčešće u trajanju od četiri mjeseca ili više, a kamoli da podižu terapiju svakog mjeseca. Ovo i dalje ostaje izražen problem”, kazali su u Fondaciji.