Omladinsko Studentska Asocijacija Crne Gore ( OSA ) traži da se dosadašnje studentske organizacije unutar univerzitetskih jedinica pročiste, a zatim objedine.

Kako navode u saopštenju, iz studentskih udruženja treba izbaciti one koji degradiraju omladinsku volju, energiju i želju za boljim, ljepšim i naprednijim.

„Omladinsko Studentska Asocijacija zna da mladost uvijek voli početke i promjene. Znamo da ova dva pojma žude jedan za drugim. Zapravo ne mogu jedan bez drugog. A zašto? Naše univerzitetske jedinice ne nude ni autonomiju ni budućnost onima kojima pripada. Sadašnji studenti povjerenici nemaju ni znanja ni sposobnosti da iznesu obavezu koju su prihvatili.Oni su tu samo da bi se formirala slika o funkcionisanju studentskih organizacija. Već decenijama nemaju nikakvih rezultata“, stoji u saopštenju OSA-e koje potpisuje, student Filozofskog fakulteta, Bojan Šebek.

On navodi da se nepovjerenje u njihov rad se probudilo od momenta kada su pred rektorkom, Radmilom Vojvodić, predstavnici studenataiznijeli zahtjeve koji su zaista smiješni za svakog studenta, svjesnog svog položaja u državi i njegove budućnosti. Obzirom da je, navodi Šebek, rektorka objeručke prihvatila da riješi ove probleme u roku od jednog dana jasno je da su se takozvani povjerenici fokusirali na trivijalno, a ne na suštinsko.

Mi se pitamo šta je sa problemima koji se ne rješavaju za jedan dan? Šta je sa zapošljavanjem, egzistencijom, budućnosti. To su problemi za koje vlast ne želi da budu viđeni i razmatrani. Zato se izmišljaju i potenciraju nebitne stvari, a omladina gubi vrijeme u procesima koji su u normalnim zemljama već završeni. Pozivamo sve studente da istinske probleme rješavamo odmah. Nema vrmena za gubljenje, nema vrema za čekanje ispred Rektorata, a posle ispred biroa. Nećemo poslove za koje ne treba kvalifikacija, nećemo nadničenje i sezonski rad do kraja života“, poručuje Šebek pozivajući studente na ujedinjenje.

M.M.