Čas je realizovao nastavnik geografije, Milosav Jurisević.

Učenici  IX razreda su se upoznali sa značajem ovog datuma.

   Kreativno i uspješno su realizovali svoje zadatke koje su se odnosile na uzroke i probleme zagađivanja rijeka, posljedicama i značajem rijeka u vidu diskusije i rada na plakatu.

       Času su prisustvovale direktorica škole Miluša Žugić i pedagoškinja Sanja Janjić.

Čas je protekao u lijepoj atmosferi.