Opština Nikšić, Sekretarijat za lokalnu samoupravu, raspisala je konkurs za slobodno radno mjesto na poziciji rukovodioca/teljke Službe komunalne inspekcije. Oglas je objavljen na sajtu Zavoda za zapošljavanje 17. januara, otvoren je narednih 20 dana.

Potrebno je relevantno radno iskustvo, a radno vrijeme je puno. Traži se jedan izvršilac na period od pet godina.

Prijavu na slobodno radno mjesto sa kratkom biografijom i konkursnom dokumentacijom kandidat dostavlja u zatvorenoj koverti, na kojoj je potrebno ispisati naziv radnog mjesta za koje se konkuriše, ime i prezime, adresu i kontakt telefon, na adresu: Opština Nikšić Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Ul. Njegoševa broj 18 Sa naznakom: za javni konkurs za potrebe predsjednika Opštine Nikšić Kontakt osoba koja daje informacije u vezi konkursa – Maja Kilibarda, telefon: 040/213-074.