Predstavnici Opštine Nikšić prisustvovali su prvom regionalnom koordinativnom sastanku u 2016. godini u okviru realizacije projekta “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Blakana”, koji je održan u Knjaževcu. Opština Nikšić je jedan od partnera u realizaciji ovog projekta.

Balkanska regionalna mreža za lokalnu demokratiju uz podršku Evropske unije realizuje projekat „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”. Tim povodom, učesnici projekta, predstavnici lokalnih agencija za demokratiju i opštinskih vlasti iz više gradova zemalja u regionu, okupili su se u Knjaževcu na prvom regionalnom koordinativnom sastanku u 2016. godini, koji je održan od 08. do 11. februara. Tema sastanaka bila je trogodišnji grant koji je Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju (ALDA) ostvarila i koji treba da stimuliše i finansira aktivnosti kako bi se obezbijedilo što bolje učešće mladih ljudi u društvenim aktivnostima , kao i da se odredi dalje djelovanje u tom pravcu. To je bila i prilika za uspostavljanje poznanstava i saradnje između predstavnika opština i gradova koji su u mreži, a i da se ljudi iz agencija posavjetuju kako da na najbolji mogući način iskoriste pomenuta trogodišnja sredstva koja nijesu mala i koja bi mogla da doprinesu da se veliki broj mladih ljudi upozna sa onim što mogu da rade kako na nivou opštinskih administracija, tako i evropskih institucija.
Opština Nikšić je u ovom projektu partner Agenciji za lokalnu demokratiju iz Nikšića koja je član ALDA-e, a njen predstavnik na pomenutom sastanku bio je Svetozar Bajović, rukovodilac Sektora za kulturu. Za predstavnike opština Nikšić, Mostar, Zavidovići, Prijedor, Subotica i Skoplje, koji su bili učesnici regionalnog koordinativnog sastanka, Milan Đokić, predsjednik Opštine Knjaževac, priredio je svečani prijem i istakao spremnost lokalne samouprave za saradnju sa tim opštinama na svim nivoima.