Nikšić se nalazi među tri opštine koje imaju najviši dug, a ukupne neizmirene obaveze lokalnih samouprava na kraju marta iznosile su 106,57 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva finansija. Pored Nikšića velika dugovanja imaju opštine Bar i Budva.

Prema podacima koje su opštine dostavile Ministarstvu finansija, neizmirene obaveze Opštine Nikšić na kraju prvog tromesčja bile su 14,53 miliona eura, a budvanske i barske 28,72 miliona, odnosno 11,34 miliona eura.

Lokalne samouprave su u prvom kvartalu ostvarile ukupno 54,82 miliona eura primitaka, 83,1 odsto u odnosu na planiranih 65,97 miliona.

Najviše primitke ostvarile su opštine Podgorica, Kotor i Budva, 15,72 miliona eura, odnosno 7,23 miliona i 6,89 miliona eura. Najmanje primitke zabilježila je Opština Petnjica, 130 hiljada eura.

Ukupni izdaci opština u prva tri mjeseca ove godine iznosili su 40,27 miliona eura, 61,36 odsto planiranih 65,63 miliona eura.

Najviše izdatke imale su Podgorica, oko deset miliona eura, Budva 6,66 miliona i Nikšić 3,63 miliona eura. Najmanje izdatke zabilježila je Opština Petnjica, 50 hiljada eura.

Opštine su, shodno Zakonu o finansiranju lokalne samouprave, obavezne da Ministarstvu finansija kvartalno dostavljaju izvještaje o planiranim i ostvarenim prihodima, rashodima i budžetskom zaduženju, najkasnije 30 dana od isteka kvartala.

Ministarstvo, na osnovu dostavljenih podataka, priprema izvještaj o javnoj potrošnji na lokalnom nivou za određeni period.