U toku prošle godine u Crnoj Gori evidentirano je 235 krivičnih djela koja su počinila maloljetna lica, što je za 3,7 odsto manje u odnosu na 2015. godinu.

Iz Monstata je saopšteno da se prezentovani podaci odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih maloljetnih lica počinilaca krivičnih djela.

“Optuženih maloljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 144, što u odnosu na 2015. godinu predstavlja povećanje za 17,1 odsto, dok je broj pravosnažno osuđenih bio 140 i veći je za 19,7 odsto u odnosu na 2015. godinu.
U strukturi krivičnih djela koja su počinili najbrojnija su krivična djela protiv imovine i to 49, 8 odsto”, navodi se u izvještaju Monstata.

Kada je riječ o najtežim slučajevima koji se odnose na krivična djela protiv života i tijela prema navodima Monstata udio prijavljenih maloljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj prijavljenih maloljetnih lica iznosio je 15,3 odsto.