NVO Društvo mladih ekologa u Nikšiću je organizovalo okrugli sto na temu energetske efikasnosti.

Tokom okruglog stola pod nazivom „Energetska efikasnost u Nikšiću i Plužinama – politike, programi i izazovi“ razmatrane su do sada realizovani programi kada je u pitanju ova oblast u pomenutim opštinama, ali i mogućnosti za unapređenje.

Kako je saopštila Ljiljana Pićurić, energetski menadžer u Opštini Nikšić, javne ustanove su pouzdani partneri za komapnije koje se bave realizacijom projekata energetske efikasnosti.
Ona je navela da je zgradarstvo prioriteni sektor za sprovođenje mjera. Od 2021. Opština učestvuje u subvencionisanju obnove fasada na stambenim zgradama. Do sada je projektom predviđeno 10-ak zgarda za rekonstrukciju fasade po modelu energetske efikasnosti.

Kao pozitivan primjer, istakla je rekonstrukciju zgrade Opštine Nikšić.

„Izrađena je demit fasada, a drvna stolarija zamijenjana je PVC stolarijom. U istom period urađena je zamjena kotlova. Zamjena kotlova pored funkcionalnosti i uštede, značajno je doprinijela i smanjenju emisije izduvnih gasova“, navela je Pićurić neke od rezultata koji su postignuti u prethodnom periodu.

Kada su u pitanju planovi, ona je istakla da je Opština ušla u projekat korišćenja obnovljivih izvora energije.

„U saradnji sa Elektroprivredom Crne Gore radimo na realizaciji projekata ugradnje solarnih panela na krovovima objekata javnih ustanova. Riječ je o zgradama Sportskog centra, Filološkog fakulteta, Nikšićkog pozorišta, Autobuske stanice i Javne ustanove Zahumlje“, predstavila je ona i naglasila da će značajne uštede omogućiti projekat adaptacije javne rasvjete.

Prema riječima Milivoja Dondića iz Opštine Plužine, ta lokalna samouprava nije donijela Lokalni energetski plan, pa u prethodnom periodu nije imala mnogo realizovanih projekata kada je u pitanju energetska efikasnost.

„S obzirom na klimu u opštini Plužine, više možemo uraditi kada je u pitanju grijanje domaćinstava. Termoizolacija javnih zgrada i privatnih objekata i korišćenje solarne energije su načini da se zamijeni tradicionalno grijanje u domaćinstvima koje se zasniva na drvima za ogrijev’’.

Na događaju koji je okupio predstavnike opštine Nikšić i Plužine, predstavnike ekoloških nevladinih organizacija i zainteresovane građane predstavljena je „Analiza usaglašenosti energetske politike u Nikšiću i Plužinama sa energetskom strategijom Evropske unije (Zelena agenda za Zapadni Balkan, Zeleni evropski plan)“.

Iako je poziv poslat, događaju se nije odazvala Elektroprivreda Crne Gore, kako bi predstavila svoje planove i programe iz ove oblasti, dodaju iz Društva mladih ekologa.Okrugli sto organizovan je u okviru projekta „Lokalna partnerstva za bolju energetsku efikasnost“ koji sprovode Društvo mladih ekologa Nikšić i NVO Divlja ljepota iz Plužina.

Projekat „Lokalna partnerstva za bolju energetsku efikasnost“ finansiran je u okviru drugog Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD2 program realizuje se u partnerstvu sa 15 lokalnih samouprava.