Mladi NK

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG)prošle godine je bilo skoro tri hiljade nezaposlenih visokoškolaca iz ekonomske grupe zanimanja, što je duplo više nego 2015.

„U prošloj godini (21.12.2016.) na evidenciji nezaposlenih lica ZZZCG-a bilo je 1.643 visokoškolca iz grupe zanimanja-ekonomisti i 1.290 visokoškolaca iz grupe zanimanja-menadžment ekonomske struke“, rekli su iz ZZZCG-a agenciji MINA.

Kako su kazali, na Zavodu je 31. decembra 2015. bilo 1.559 visokoškolaca iz ekonomske grupe zanimanja.

Oni su naveli da se struktura zapošljavanja visokoškolaca iz ekonomske grupe zanimanja (odnos zapošljavanja i ponude) kreće na nivou od oko 20 odsto, što je približno prosjeku zapošljavanja kod svih visokoškolaca.

Iz Zavoda su saopštili da je prošle godine bilo 385 nezaposlenih ekonomista sa bečelor diplomom i 1.199 sa specijalističkom diplomom.

Evidentirano je, kako navode, 56 nezaposlenih magistara i tri doktora ekonomije.

Kada je u pitanju mendžment ekonomske struke, na evidenciji ZZZCG-a je prošle godine bilo 925 nezaposlenih sa bečelor diplomom, 321 specijalista u toj oblasti i 44 magistra.

Tekst je urađen u okviru projekta pod nazivom Info servis o visokom obrazovanju, koji finansira Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.