Nastavnice Marija Jokanović i Milica Mrkaić održale su ogledni čas matematike i istorije dana 18.02.2020. godine učenicima šestog i devetog razreda na kome je primijenjen integrativni pristup nastavi. Tema časa je bila “Piramida”.

U uvodnom dijelu časa prikazan je film o Starom Egiptu. Zatim su učenici podijeljeni u dvije ekipe i rješavali asocijaciju o PIRAMIDI. Prikazana je prezentacija o piramidi kao geometrijskom tijelu, gdje je izvršena sistematizacija cjelokupnog gradiva.

Prethodno formirane grupe učenika su se takmičile i u kvizu znanja na temu “Faraoni, piramide i Keopsova piramida”.

Na kraju časa je proglašena pobjednička ekipa. Času su prosustvovale nastavnice Radmila Vučković i Lidija Kovačević.