JU Gimnazija Stojan Cerović raspisala je oglas za nastavnika/cu fizike.

Potreban je 1 izvršilac.
Konkurs je raspisan 03. juna i trajaće 15 dana.
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, sa punim radnim vremenom.
Telefon: 040/231-847
Fax: 231-847
Email: skola@gim-nk.edu.me